Milano Coffee

Tổng quan về Milano Các cột mốc phát triển Nhà máy sản xuất Nhà máy sản xuất Milano (Công ty TNHH Sản xuất Milano), thành lập năm 2019, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Tân An Hội, Củ Chi. Năng suất nhà máy có thể đạt khoảng 2.000 tấn/năm, sản phẩm chính là: […]