Câu Hỏi Thường Gặp

Mở khóa những hiểu biết sâu sắc về chuyên môn của công ty chúng tôi. Khám phá thông tin quan trọng về chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư của chúng tôi, v.v. Tự tin điều hướng thế giới đầu tư tư nhân thông qua phần Câu hỏi thường gặp ngắn gọn và giàu thông tin.

Đầu tư tư nhân là một phương pháp trong đó tiền được đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân hoặc được sử dụng để giành quyền kiểm soát các công ty đại chúng, nhằm tạo ra lợi nhuận đáng kể. Các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các quỹ hưu trí hay các doanh nhân giàu có, sẽ phân bổ vốn cho các quỹ đầu tư PE. Đầu tư vốn tư nhân liên quan đến việc mua một cổ phần đáng kể của một công ty, thường là để quản lý và cải thiện hoạt động cũng như hiệu quả tài chính của công ty đó. Thời hạn đầu tư thường dài hạn, từ ba đến bảy năm. Các nhà đầu tư tư nhân mong muốn sau khi thoái vốn, cổ phiếu của họ sẽ có giá trị hơn bằng cách bán nó cho một công ty khác, tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc tái cấp vốn cho doanh nghiệp. Sự tham gia của các quỹ đầu tư PE thường bao gồm việc cung cấp các nguồn tài chính, cố vấn chiến lược và chuyên môn kinh doanh để giúp các công ty phát huy hết tiềm năng của họ.

Các nhà đầu tư vào quỹ đầu tư PE thường là các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm quỹ hưu trí, quỹ tài trợ, quỹ đầu tư quốc gia, công ty bảo hiểm và các cá nhân có giá trị tài sản ròng lớn hay còn được gọi là Limited Partners (LPs). Những nhà đầu tư này phân bổ vốn cho các quỹ đầu tư PE hay còn gọi là General Partners (GPs), nơi đóng vai trò trung gian để đầu tư vào các công ty tư nhân khác, hoặc giành quyền quản lí công khai các giao dịch của công ty đó. Các nhà đầu tư tư nhân tìm cách tạo ra lợi nhuận trong khi vẫn chịu những rủi ro có thể xảy ra bằng cách nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp và chủ động đồng quản lý. Mô hình đầu tư này thường có thời hạn đầu tư dài hơn cũng như rủi ro hơn so với mô hình truyền thống. Các nhà đầu tư tư nhân không chỉ cung cấp tài chính mà còn cố vấn chuyên môn chiến lược, kiến thức về ngành và hỗ trợ quản lí để nâng cao hiệu quả kinh doanh và giá trị của các công ty mà họ đầu tư.

Vốn cổ phần tư nhân và vốn đầu tư mạo hiểm đều là các hình thức đầu tư tư nhân, nhưng chúng khác nhau về giai đoạn của các công ty mà họ đầu tư và chiến lược đầu tư của họ. Vốn cổ phần tư nhân thường tập trung vào các công ty trưởng thành, sau đó mua cổ phần và thực hiện các cải tiến kinh doanh để tối đa hóa giá trị. Mặt khác, vốn đầu tư mạo hiểm nhắm vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu hoặc tăng trưởng cao, cung cấp vốn và hỗ trợ vận hành để đổi lấy vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư vốn mạo hiểm chấp nhận rủi ro cao hơn và nhắm đến lợi nhuận đáng kể thông qua sức tăng trưởng nhanh. Trong khi vốn cổ phần tư nhân tập trung vào các công ty đã thành lập, thì vốn mạo hiểm chuyên nuôi dưỡng các doanh nghiệp trẻ có tiềm năng tăng trưởng cao.

Vốn cổ phần tư nhân và các quỹ phòng hộ là các phương tiện đầu tư, nhưng các chiến lược và mô hình đầu tư của chúng khác nhau. Vốn cổ phần tư nhân thường đầu tư vào các công ty tư nhân để có được cổ phần sở hữu và thúc đẩy cải tiến vận hành để tạo ra giá trị lâu dài. Mặt khác, các quỹ phòng hộ đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh và hàng hóa, để tạo ra lợi nhuận cao trong khi vẫn kiểm soát rủi ro có thể xảy ra. Các quỹ phòng hộ thường sử dụng các chiến lược giao dịch liên tục và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận đầu tư của họ. Ngoài ra, vốn cổ phần tư nhân thường có thời hạn đầu tư và thời gian khóa vốn dài hơn, trong khi các quỹ phòng hộ cho phép nhiều thanh khoản hơn cho các nhà đầu tư.

Đây là công ty được đầu tư bởi quỹ đầu tư PE hoặc đơn vị đầu tư mạo hiểm, là một trong những công ty được thành lập dựa theo danh mục đầu tư của họ. Các quỹ đầu tư PE và đầu tư mạo hiểm thường mua cổ phần sở hữu đa số trong công ty này, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý và có sức ảnh hưởng đến hoạt động của công ty đó. Các đơn vị này cấp vốn cho công ty quản lí danh mục, đồng thời sẽ là cố vấn chiến lược và kinh doanh để nâng cao giá trị, thúc đẩy tăng trưởng. Hiệu suất và thành công của công ty quản lí danh mục đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và lợi nhuận tổng thể của danh mục đầu tư nắm giữ.

Quỹ đầu tư PE có nhiều cách để tìm thấy các công ty để đầu tư. Họ có các Đội ngũ và mạng lưới tận tâm tích cực tìm kiếm cơ hội. Những phương pháp này bao gồm tham dự các hội nghị đa ngành, sự kiện kết nối và triển lãm thương mại để xác định các công ty tiềm năng. Ngoài ra, họ duy trì mối quan hệ với các ngân hàng đầu tư, nhà môi giới kinh doanh và chuyên gia trong ngành, những người có thể cung cấp khách hàng cho họ. Các công ty cũng tiến hành nghiên cứu độc quyền và sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các công ty được tìm thấy có phù hợp với tiêu chí đầu tư của họ hay không. Đôi khi họ chủ động tiếp cận các công ty hoặc tham gia vào các buổi đấu thầu đầu tư. Tận dụng kiến thức và mối quan hệ trong ngành của mình, quỹ đầu tư PE sử dụng kết hợp giữa tìm nguồn cung ứng chủ động và quy trình giao dịch thụ động để xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Các nhà quản lý quỹ đầu tư PE thường được hưởng lợi thông qua phí quản lý và lợi tức mang theo (“carried interest”). Phí quản lý là tỷ lệ phần trăm hàng năm trên số vốn cam kết mà nhà đầu tư góp vào quỹ để trang trải chi phí hoạt động. “Carried interest”, còn được gọi là “lợi tức”, là một phần lợi nhuận được tạo ra bởi các khoản đầu tư của quỹ. Nó thường là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận trên một ngưỡng lãi suất nhất định, chẳng hạn như lợi nhuận cụ thể cho các nhà đầu tư. Carried interest phù hợp với lợi ích của các nhà quản lý quỹ với các nhà đầu tư và phục vụ như một động cơ khuyến khích dựa trên hiệu suất khi họ tạo ra lợi nhuận đầu tư thành công.

Các công ty sẽ nhân được những ưu điểm khi nhận vốn từ quỹ đầu tư PE (PE) như sau:

 1. Chuyên môn điều hành: Các đơn vị PE mang đến kiến thức sâu rộng về ngành và kinh nghiệm điều hành, giúp các công ty nâng cao hiệu quả, thực hiện các đường lối hay nhất và thúc đẩy công ty tăng trưởng mạnh mẽ.
 2. Nguồn vốn: Các quỹ đầu tư PE hỗ trợ nguồn tài chính để thúc đẩy mở rộng, mua lại quỹ và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, cho phép các công ty theo đuổi các sáng kiến chiến lược.
 3. Cố vấn chiến lược: Các quỹ đầu tư PE đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ chiến lược, giúp các công ty tinh chỉnh chiến lược kinh doanh, xác định cơ hội phát triển và vượt qua các thách thức. 
 4. Mạng lưới và Tài nguyên: Các quỹ đầu tư PE đem đến mạng lưới các mối quan hệ trong ngành, khách hàng tiềm năng và đối tác kinh doanh của họ, tạo điều kiện mở rộng thị trường và các cơ hội kinh doanh mới cho các công ty. 
 5. Tiền đồ dài hạn: Các quỹ đầu tư PE tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài, gắn kết lợi ích với ban lãnh đạo công ty và các bên liên quan.

Nhìn chung, các quỹ đầu tư PE không chỉ hỗ trợ nguồn vốn mà còn cả chuyên môn, nguồn nhân lực và cố vấn chiến lược để giúp các công ty phát triển và phát huy hết tiềm năng của họ.

Bên cạnh những ưu điểm khi nhận vốn từ quỹ đầu tư PE (PE), một vài nhược điểm cũng có thể xảy ra như sau:

 1. Mất quyền kiểm soát: Ban lãnh đạo công ty có thể bị mất quyền tự chủ vì các quỹ đầu tư PE thường nắm giữ cổ phần sở hữu đáng kể và có sức ảnh hưởng đến việc ra các quyết định.
 2. Tập trung ngắn hạn: Các quỹ đầu tư PE thường có thời hạn đầu tư nhất định và có thể ưu tiên các lợi ích tài chính trung hạn, điều này có thể mâu thuẫn với các mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty.
 3. Kỳ vọng tài chính cao: Các quỹ đầu tư PE kỳ vọng thu được lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ, điều này có thể dẫn đến áp lực phải đáp ứng các mục tiêu tài chính cao và có khả năng dẫn đến các biện pháp cắt giảm chi phí hoặc tái cơ cấu công ty.
 4. Thời điểm  rút vốn và tính thanh khoản: Thời điểm rút vốn có thể không phù hợp với mức tăng trưởng tối ưu của công ty hoặc điều kiện thị trường, có khả năng ảnh hưởng đến định giá và thanh khoản cho các cổ đông hiện tại.
 5. Thay đổi về văn hóa và tổ chức: Việc đưa ra những thay đổi mới về quản lý và hoạt động do các quỹ đầu tư PE thúc đẩy có thể phá vỡ văn hóa công ty hiện tại và tạo ra sự phản kháng của nhân viên.

Các công ty đang nên đánh giá cẩn thận những ưu nhược điểm tiềm ẩn này và đảm bảo phù hợp với các mục tiêu và giá trị dài hạn của bạn trước khi nhận đầu tư từ PE. của bạn trước khi nhận đầu tư từ PE.

Quỹ đầu tư PE của chúng tôi tập trung đầu tư vào các công ty đầy hứa hẹn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Mặc dù các tiêu chí cụ thể có thể khác nhau, nhưng chúng tôi thường tìm kiếm các công ty có thành tích tăng trưởng doanh thu tốt, mô hình kinh doanh có thể mở rộng và có lợi thế cạnh tranh trong định hướng thị trường của họ.

Quỹ đầu tư PE của chúng tôi tập trung đầu tư vào các công ty đầy hứa hẹn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Mặc dù các tiêu chí cụ thể có thể khác nhau, nhưng chúng tôi thường tìm kiếm các công ty có thành tích tăng trưởng doanh thu tốt, mô hình kinh doanh có thể mở rộng và có lợi thế cạnh tranh trong định hướng thị trường của họ.

ới tư cách là đối tác cổ phần đầu tư tăng trưởng, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các doanh nhân trong khi vẫn tôn trọng quyền tự chủ của đội ngũ quản lý. Trong những năm đầu tiên của quan hệ đối tác, cho đến khi công ty chưa gầy dựng được đội ngũ quản lý mạnh cũng như công ty đang trên đà đạt được sứ mệnh chung, bạn có thể mong đợi Đội ngũ của chúng tôi đến thăm công ty của bạn mỗi tuần một lần để tư vấn về bất kỳ thách thức nào mà bạn có thể gặp phải. Ngoài ra, chúng ta có thể làm việc song song trong các dự án đặc biệt, ví dụ: chiến lược thâm nhập thị trường mới có thể quá khó khăn đối với các hoạt động thường ngày.

Quỹ đầu tư PE của chúng tôi thường có thời hạn đầu tư trung và dài hạn, thường là từ ba đến bảy năm. Tuy nhiên, thời hạn đầu tư thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm quỹ đạo tăng trưởng của công ty và điều kiện thị trường. Chúng tôi mong muốn gắn kết lợi ích của mình với các doanh nhân và cùng nhau hợp tác để đạt được sự tăng trưởng bền vững lâu dài.

Các công ty cổ phần tư nhân ngừng hợp tác với một công ty thông qua các chiến lược khác nhau để nhận được tiền lãi đầu tư của họ. Các cách phổ biến bao gồm:

 1. Bán cho nhà đầu tư chiến lược: Bán công ty cho một công ty khác trong cùng ngành, thường là để tìm kiếm sự hợp lực và cơ hội phát triển.
 2. Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): Đưa công ty ra công chúng bằng cách niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 3. Tái cấp vốn: Tái cấp vốn cho nguồn vốn của công ty, có khả năng là với các nhà đầu tư mới, để cung cấp tính thanh khoản và tạo ra lợi nhuận.
 4. Bán thứ cấp: Bán phần sở hữu cho một công ty cổ phần tư nhân hoặc nhà đầu tư tài chính khác.
 5. Bán cho đội ngũ quản lý (MBO): Bán công ty cho đội ngũ quản lý hoặc nhân viên của công ty.
 6.  

Chúng tôi khuyến khích các doanh nhân đang tìm kiếm đối tác quỹ đầu tăng trưởng liên hệ với chúng tôi qua trang web công ty hoặc thông tin liên hệ được cung cấp. Bạn có thể gửi phần giới thiệu ngắn gọn về công ty của mình, bao gồm những điểm nổi bật chính như tăng trưởng doanh thu, vị thế thị trường và kế hoạch tăng trưởng của bạn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ cẩn trọng xem xét thông tin và chúng ta sẽ có một buổi thảo luận riêng về tìm năng hợp tác nếu công ty của bạn phù hợp.