Case Studies

"Cà phê cho buổi sáng của người Việt"

Case Study Của

Milano Coffee

Milano đã biểu hiện một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc về số lượng cửa hàng trên toàn quốc. Việc này là một bằng chứng cho thấy tính linh hoạt và tiềm năng của mô hình nhượng quyền kinh doanh, khai thác tinh thần khởi nghiệp của các gia đình thông qua hình thức nhượng quyền đơn giản, phù hợp với thị trường Việt Nam.

Hiện Hành

1900 Cửa hàng

Định Giá