Chiến lược Đầu tư

Chúng tôi là mảnh ghép lý tưởng cho những founder đang tìm kiếm đối tác chiến lược trong khi vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát công ty mình. 
Chúng tôi là nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tiên có thể giúp đỡ các công ty tạo ra sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích nhưng lại gặp khó khăn do mở rộng quy mô nhanh chóng.

Vững Mạnh từ
Gốc Rễ

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với những nhà sáng lập để hỗ trợ tài chính, pháp lý và mô hình vận hành, bắt đầu từ việc xây dựng các Đội ngũ vững chắc xung quanh họ để duy trì sự phát triển của họ trên toàn quốc và quốc tế. Chúng tôi sử dụng kiến thức của Đội ngũ và mạng lưới các mối quan hệ trong ngành của chúng tôi để cung cấp thông tin chi tiết và định hướng mà ban đầu các công ty đối tác có thể không tiếp cận được.

Đồng Hành từ
Khởi Đầu

Chúng tôi hợp tác với các công ty từ lúc chưa nhận được khoản đầu tư nào để đảm bảo tổ chức của họ sẵn sàng tiếp nhận nguồn vốn và quỹ đạo mới. Trước khi đầu tư, chúng tôi tư vấn các doanh nghiệp tái cấu trúc tài chính và pháp lý để chuẩn bị cho có sự hợp tác vững chắc và lâu dài.

Không chỉ là
Đầu Tư

Bên cạnh sự hỗ trợ truyền thống về quản trị doanh nghiệp và quản lý tài chính, chúng tôi còn giúp các công ty đối tác triển khai và thực hiện các dự án trọng yếu trong các lĩnh vực sau: Chiến lược kinh doanh, Quản trị thay đổi, Chuyển đổi số doanh nghiệp, Mở rộng quy mô, Thiết kế cửa hàng, Phát triển sản phẩm, Phân tích và Quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho.

Loại Hình Đầu Tư

Chúng tôi thường trở thành cổ đông thiểu số sở hữu lượng cổ phiếu nhất định (>30%) trong các doanh nghiệp tiêu dùng tư nhân có lợi nhuận và đang phát triển, đôi khi chúng tôi trở thành cổ đông đa số tùy theo trường hợp.

Các công ty mà chúng tôi đầu tư thường cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho tầng lớp trung lưu Đông Nam Á đang dần nâng cao mức sống của mình. Những doanh nghiệp này thường đã chứng minh được mô hình kinh doanh nhưng vẫn cần hỗ trợ tài chính để mở rộng thị trường, củng cố vận hành, phát triển sản phẩm và trau dồi đội ngũ.

Quyền Lợi

Chủ Công Ty

Nhà Quản Lý, Tư Vấn Viên và Nhân Viên

Quy Mô Đầu Tư và Lộ Trình

Chúng tôi đầu tư từ 5 đến 20 triệu đô la cho vị trí cổ đông thiểu số. Sau cuộc họp giới thiệu, nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cơ bản để đưa ra mức đề xuất đầu tư đầu tiên, cũng như chuẩn bị thư bày tỏ nguyện vọng để đặt tiền đề cho quan hệ hợp tác của chúng ta. Khi các bên đã đồng ý về các điều khoản chính, việc giải ngân vốn sẽ diễn ra trong khoảng 6 tháng sau khi công ty đã đáp ứng đầy đủ về mặt pháp lý và tài chính cũng như xây dựng một kế hoạch kinh doanh cho mối quan hệ hợp tác mới thành lập.

Thu thập Dữ liệu

 • Thỏa thuận Bảo mật Thông tin (NDA) 
 • Thu thập các thông tin quan trọng của doanh nghiệp về tài chính, pháp lý và hoạt động.

Đánh giá Doanh nghiệp

 • Phân tích kỹ lưỡng dữ liệu để đánh giá tiềm năng kinh doanh và xác định những cơ hội hợp tác đầu tư.
 • Trong giai đoạn đánh giá này, yêu cầu thêm tài liệu nếu cần.

Nhận diện tiềm năng đầu tư

 • Nếu nhận thấy có tiềm năng, Maestro sẽ phát hành Thư Quan tâm, nêu rõ các điều khoản chính về đối tác.
 • Trình bày chiến lược về các cải tiến kinh doanh đề xuất và các lĩnh vực hỗ trợ.

Thẩm định

 • Bắt đầu quá trình thẩm định một cách toàn diện sau khi đạt được sự đồng thuận, xác nhận và kiểm tra lại dữ liệu đã được cung cấp.
 • Hoàn thiện kiểm toán tài chính và nâng cao kế hoạch pháp lý và kế hoạch sau đầu tư.

Chuẩn bị Tài liệu và tái cơ cấu tổ chức

 • Đồng thời giải quyết các vấn đề về tổ chức lại tài chính, chuẩn bị tài liệu pháp lý và kế hoạch hoạt động.
 • Hợp tác mật thiết với các chuyên gia pháp lý trong quá trình này.

Triển khai Vốn

 • Sau khi giải quyết các điều kiện pháp lý, triển khai vốn cho công ty. Khung thời gian phụ thuộc vào độ phức tạp của các vấn đề pháp lý.