Chính sách Bảo mật

Cập nhật ngày

16.10.2023

Giới thiệu

Maestro Equity Partners (chúng tôi) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi tại www.maestroequity.com hoặc tương tác với chúng tôi bất kỳ cách nào.

Thông tin Chúng tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin khác nhau từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn vào:

  1. Thông Tin Cá Nhân: Điều này có thể bao gồm tên của bạn, thông tin liên hệ, chức vụ công việc và các yếu tố nhận dạng khác cần thiết cho mục đích kinh doanh.
  2. Dữ Liệu Về Sử Dụng: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thông tin thiết bị và mô hình duyệt web.
  3. Cookies và Các Công Nghệ Tương Tự: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và thu thập dữ liệu về tương tác của bạn với trang web của chúng tôi.
 

Cách Chúng tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

  1. Cung cấp thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  2. Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi dựa trên phản hồi và việc sử dụng của bạn.
  3. Liên lạc với bạn về các dịch vụ của chúng tôi, cập nhật và khuyến mãi.
  4. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ quyền của chúng tôi.
 

Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

  1. Các công ty liên kết, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
  2. Các cơ quan quản lý hoặc chính quyền khi cần theo luật pháp.
  3. Các bên thứ ba liên quan đến việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của công ty của chúng tôi.
 

Biện Pháp Bảo Mật

Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, tiết lộ, biến đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có việc truyền dữ liệu trên internet nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Lựa Chọn và Quyền Của Bạn

Bạn có thể có các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp về bảo vệ dữ liệu áp dụng. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@maestroequity.com.

Thay Đổi trong Chính Sách Bảo Mật Này

Chúng tôi giữ quyền cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi với ngày sửa đổi cập nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách này định kỳ.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, lo ngại hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@maestroequity.com.